BLOG

Özel Eğitim ve Özel Eğitime gereksinimli çocuklar için görüş, tavsiye ve önerileri sunduğumuz yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Öğrenme Güçlüğü ve Bellek Müdahale Programı
21.12.2023
Öğrenme Güçlüğü ve Bellek Müdahale Programı

Öğrenme güçlüğü olan bireyler, belirli öğrenme alanlarında zorluk yaşarlar. Bu zorlukların altında yatan sebeplerden biri de bellek sorunları olabilir.

Detaylar
Ev Temelli Olumlu Davranış Desteği
16.11.2023
Ev Temelli Olumlu Davranış Desteği

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocuklar akademik becerilerde güçlük yaşamanın yanında, davranışlarını kontrol etme, sosyal beceriler sergileme ve öz düzenleme becerilerinde de zorluklar yaşamaktadır.

Detaylar
Mesleki Eğitim ve İstihdama Hazırlık Programı
18.05.2023
Mesleki Eğitim ve İstihdama Hazırlık Programı

Mesleki Eğitim ve İstihdama Hazırlık Programı (MEİP) özel gereksinimli bireylerin çalışma yaşamına katılım için gerekli yeterlilikler alanında değerlendirilmesini ve gereksinim duyduğu desteklerin sunulmasını içermektedir.

Detaylar
Mesleki Eğitim ve İstihdama Hazırlık Projesi
22.02.2023
Mesleki Eğitim ve İstihdama Hazırlık Projesi

Çalışma yaşamına katılmak ve sürdürülebilir şekilde çalışmak yetişkinlik döneminde yaşam kalitesi düzeyini önemli seviyede arttırmaktadır.

Detaylar
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin OKA2DEP ile Değerlendirilmesi
01.12.2022
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin OKA2DEP ile Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama performanslarını “Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Destek Eğitim Programı (OKA2DEP” ile değerlendirmektir.

Detaylar
Eskişehir Öğrenme Güçlüğü
09.06.2022
Eskişehir Öğrenme Güçlüğü

Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan; dinleme, konuşma, okuma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

Detaylar
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive (DEHB) Bozukluğu
09.06.2022
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive (DEHB) Bozukluğu

Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, ataklık ve dürtüsellik özelliklerinin belirgin olduğu, etkinlik ve görevleri sürdürme ve tamamlamada güçlük çekilen ve bu özellikler nedeni ile belirgin sorunlar yaşanan gelişimsel bir bozukluktur (Öktem, 2009).

Detaylar
Eskişehir Özel Çocuk Eğitimi, Özel Eğitim Yaklaşımı
09.06.2022
Eskişehir Özel Çocuk Eğitimi, Özel Eğitim Yaklaşımı

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler açıklanırken birçok kavrama gerek duyulmaktadır.

Detaylar
Eskişehir Aile Eğitimi ve Danışmanlığı
Eskişehir Aile Eğitimi ve Danışmanlığı

Çocuğun yaşantısında ilk eğitimini aldığı, gelişiminin desteklendiği yer ailedir.

Detaylar
Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir ?
09.06.2022
Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir ?

Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

Detaylar
Bireylerin Özel Eğitime Uygunluğu  Nasıl Belirlenir?
09.06.2022
Bireylerin Özel Eğitime Uygunluğu Nasıl Belirlenir?

Özel eğitim gerektiren bireylerin tanılaması, uygun eğitim hizmetlerinden yararlanmaları açısından önemlidir.

Detaylar
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Olmak, Ailelerin Kabul Süreci
09.06.2022
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Olmak, Ailelerin Kabul Süreci

Anne ve baba adayları, sağlıklı bir bebek hayaliyle 9 ay boyunca hazırlık yapmaktadırlar.

Detaylar
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme Güçlükleri
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme Güçlükleri

Beslenme, ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken yaşadıkları sorunlardan sadece bir tanesidir.

Detaylar
Otizmde Beslenmeyi Etkileyebilecek Tıbbî Durumlar Var Mıdır?
09.06.2022
Otizmde Beslenmeyi Etkileyebilecek Tıbbî Durumlar Var Mıdır?

Çocuğunuzda sınırlı türde besin tüketme, yemek seçme gibi beslenme sorunları gözlemlediğinizde yapılması gereken ilk şey tıbbî değerlendirmeye başvurmaktır.

Detaylar
Ev Ortamında Beslenme Sorunlarını Çözebilmek İçin Yapılabilecekler
09.06.2022
Ev Ortamında Beslenme Sorunlarını Çözebilmek İçin Yapılabilecekler

Bu kısımda ailelerin çocuklarının beslenme sorunlarının üstesinden gelebilmeleri için evlerinde uygulayabilecekleri bazı temel öneriler yer almaktadır.

Detaylar
Eskişehir Dil ve Konuşma Güçlüğü
09.06.2022
Eskişehir Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocuklar Konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, artikülâsyonunda, anlamında bozukluğu bulunan bireydir.

Detaylar
Kaçıp Giden ve Kaybolan Otizmli Çocukları Olumsuz Durumlara Karşı Hazırlama
08.06.2022
Kaçıp Giden ve Kaybolan Otizmli Çocukları Olumsuz Durumlara Karşı Hazırlama

Kaçıp giden ve kaybolan otizmli çocuklar son zamanlarda medya haberlerine sıkça konu olmakta ve bu davranışların sebep olduğu olumsuz sonuçlar otizmli çocuğa sahip aileleri çaresizliğe sürüklemekte ve gelecekle ilgili olumsuz kaygılara neden olmaktadır.

Detaylar
Otizmli Çocuklara Konuşma Becerilerinin Öğretimi Kitabı
08.06.2022
Otizmli Çocuklara Konuşma Becerilerinin Öğretimi Kitabı

İletişim kurarken birçok otizmli çocuk ve yetişkinlerin özellikle konuşma başlatma ve sürdürmede zorlukları vardır.

Detaylar
Eskişehir Duyu Bütünleme
08.06.2022
Eskişehir Duyu Bütünleme

Kişilerin günlük yaşamdaki bağımsızlığını ve yaşam rollerini iş, uğraşı ve aktivite edindirilerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan terapi ve rehabilitasyon programıdır. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

Detaylar
Güncel Müfredat, Dinamik Yönetim!
08.06.2022
Güncel Müfredat, Dinamik Yönetim!

Otizm alanında dünyaca tanınan saha tecrübesine sahip bilim insanlarınca hazırlanmış çağın ilerisinde bir eğitim müfredatımız var.

Detaylar
Rutin Çizelgesi Oluşturma
08.06.2022
Rutin Çizelgesi Oluşturma

Rutin çizelgeleri oluşturduğunuzda çocuklarınız daha odaklı ve bağımsız olabilirler ve böylece siz de kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Detaylar
Destek Eğitim Programları Nedir?
04.02.2022
Destek Eğitim Programları Nedir?

1997 yılında çıkan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesinde; “Özel eğitim gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki eğitim ortamlarında devam ettiği eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştirmek üzere özel eğitim desteği verilir.

Detaylar
Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
04.02.2022
Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programının Genel Amacı bedensel yetersizliği olan bireylerin;

Detaylar
Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nı Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar
04.02.2022
Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nı Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar

Modüllerde yer alan hedef/hedef davranışlar “Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programının genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak nitelikte belirlenmiştir.

Detaylar
Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
04.02.2022
Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programının Genel Amacı dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin;

Detaylar
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
04.02.2022
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programının Genel Amacı öğrenme güçlüğü olan bireylerin;

Detaylar
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Öğretme-Öğrenme Süreci
04.02.2022
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Öğretme-Öğrenme Süreci

Hedef belirleme iki amaca hizmet edebilir: bireylerin var olan becerilerini geliştirmek ya da akıcılığını artırmak. Hedef koyarken aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır.

Detaylar
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nda Ölçme ve Değerlendirme
04.02.2022
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nda Ölçme ve Değerlendirme

Özel eğitime gereksinimi olan bireyler, öğrenme sürecinde farklı ve çoklu öğrenme tekniklerinin kullanılması ve birden çok duyuya hitap eden uygulamaların yürütülmesi durumunda daha rahat öğrenirler.

Detaylar
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
04.02.2022
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programının Genel Amacı otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin;

Detaylar
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programının Öğretme-Öğrenme Süreci
04.02.2022
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programının Öğretme-Öğrenme Süreci

Bireyin hedef davranışın akran, yetişkin bir model ya da kendisi tarafından sergilendiği videoyu izlemesini ve ardından bu davranışı yerine getirmesini içeren etkili bir öğretim yöntemidir.

Detaylar
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programında Ölçme ve Değerlendirme
04.02.2022
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programında Ölçme ve Değerlendirme

Özel eğitime gereksinimi olan bireyler, öğrenme sürecinde farklı ve çoklu öğrenme tekniklerinin kullanılması ve birden çok duyuya hitap eden uygulamaların yürütülmesi durumunda daha rahat öğrenirler. Yetersizlikten etkilenmiş her bir bireyin yetersizlikten etkilenme türü, derecesi, yetersizliğin oluş zamanı, sağlanan hizmetler ve bireysel özellikleri birbirinden farklıdır.

Detaylar
Disleksi
21.01.2021
Disleksi

Disleksi, okumada, harfleri ve kelimeleri ilişkilendirmede ve konuşma seslerini belirlemede oluşan

Detaylar
Otizm
21.01.2021
Otizm

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal işlevsellik ve iletişim problemleri ile karakterize edilen

Detaylar
Ergoterapi
06.01.2021
Ergoterapi

Ergoterapi seanslarımızda, çocuklarımızın gereksinimleri gözlem ve değerlendirmeler yapılarak belirlenir.

Detaylar
Sözel Davranış Eğitimi Nedir?
15.11.2020
Sözel Davranış Eğitimi Nedir?

Bir eğitim modeli olarak kabul edilen Sözel Davranış, davranış bilimci B.F. Skinner’in teorileri ile ABA (Uygulamalı Davranış Analizi) ilkelerini kullanarak iletişim kurma becerisi öğretir.

Detaylar
Otizmde Ergenlik
15.11.2020
Otizmde Ergenlik

Cinsel dürtülerle birlikte dünyaya gözünü açan insanoğlunun mutluluğu da yaşam kalitesi de doğrudan bu dürtülerin etkisi altındadır. Kısaca cinsellik insanlığın ayrılmaz bir parçasıdır.

Detaylar
Etkinlik Çizelgeleri:  Otizmli Bireylere Bağımsız Seçim Yapma ve Sosyal İletişim Becerilerinin Öğretimi
15.11.2020
Etkinlik Çizelgeleri: Otizmli Bireylere Bağımsız Seçim Yapma ve Sosyal İletişim Becerilerinin Öğretimi

Etkinlik Çizelgeleri (Activity Schedules): Etkinlik çizelgeleri Princeton Child Development Institute (PCDI)’da 20 yılı aşkın bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir. PCDI’da çalışan uzmanlar, otizmli yetişkin ve çocukların birçok şeyi öğrendikleri

Detaylar
Replikli Öğretim:  Otizmli Çocuklara Sosyal İletişime Girme ve Sohbet Etme Becerilerinin Öğretimi
15.11.2020
Replikli Öğretim: Otizmli Çocuklara Sosyal İletişime Girme ve Sohbet Etme Becerilerinin Öğretimi

Replikli Öğretim (Scripts and Script Fading Procedure), çocuklara etkileşime girme, sohbet başlatma ve sürdürme becerilerini öğretmek amacıyla kullanılmaktadır. Ebeveyn ve eğitimciler kendi deneyimlerinden bilirler ki, otizmli çocukların sözcük dağarcığını geliştirmek, onların sohbet etmelerini garantilemez.

Detaylar
Evde Davranış Stratejilerinin Kullanımı / BÖLÜM 1
15.11.2020
Evde Davranış Stratejilerinin Kullanımı / BÖLÜM 1

Dört bölümden oluşan bu yazı dizisinin amacı, yaşam örüntüsünün büyük bölümünü ev ortamında geçiren otizmli çocukların davranış sorunlarını belirleme, davranışın işlevini anlama ve kontrol altına tutma stratejileri konusunda ebeveyleri bilgilendirmekdir.

Detaylar
Ev Ortamında Davranış Stratejilerinin Kullanımı / BÖLÜM 2
15.11.2020
Ev Ortamında Davranış Stratejilerinin Kullanımı / BÖLÜM 2

Dört bölümden oluşan yazı dizimizin 2’ci bölmüne gelmiş bulunmaktayız. Yazı dizimizin amacı, yaşam örüntüsünün büyük bölümünü ev ortamında geçiren otizmli çocukların davranış sorunlarını belirleme, davranışın işlevini anlama ve kontrol altına tutma stratejileri konusunda ebeveyleri bilgilendirmekdir.

Detaylar
Ev Ortamında Davranış Stratejilerinin Kullanımı / BÖLÜM 3
15.11.2020
Ev Ortamında Davranış Stratejilerinin Kullanımı / BÖLÜM 3

Dört bölümden oluşan yazı dizimizin 3’cü bölmüne gelmiş bulunmaktayız. Yazı dizimizin amacı, yaşam örüntüsünün büyük bölümünü ev ortamında geçiren otizmli çocukların davranış sorunlarını belirleme, davranışın işlevini anlama ve kontrol altına tutma stratejileri konusunda ebeveyleri bilgilendirmekdir.

Detaylar
Ev Ortamında Davranış Stratejilerinin Kullanımı / BÖLÜM 4
15.11.2020
Ev Ortamında Davranış Stratejilerinin Kullanımı / BÖLÜM 4

Sallanma, kafayı vurma, başparmak emme, parmak ısırma ve inleme gibi duyusal uyaran elde etmek amacıyla yapılan davranışlar, gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklar ve yetişkinler arasında çok sık görülür.

Detaylar
Evde Oyunla Öğretim 1
15.11.2020
Evde Oyunla Öğretim 1

ABA programlarına yöneltilen eleştirilerin ortak yönü, oyun becerilerine yeterince odaklanmadığımız yönündedir. Aslına bakarsanız, eleştiren kişiler, bizim tek ilgilendiğimiz şeyin akademik, öz-bakım ve dil alıştırmaları yapmak olduğunu, oysa küçük çocukların her şeyi oyunla öğrendiğini söyleyerek şikayetlerini dile getirirler.

Detaylar
Evde Oyunla Öğretim 2
15.11.2020
Evde Oyunla Öğretim 2

Şimdi benzer nesneler kutunuzu ve benzer resim kartlarından ikili setlerinizi ortaya çıkarma zamanı geldi. Sırada nesneleri eşleme çalışmaları var!! Kimi çocuk bu beceriyi en iyi, hoşlandığı nesnelerin gerçeğini ya da resmini kullandığınız zaman edinir.

Detaylar
Evde Oyunla Öğretim 3
15.11.2020
Evde Oyunla Öğretim 3

Yap-boz becerileri, çalışmalarınızın eğlenceli kısmı haline gelebilir, zira otizmli çocukların çoğunun görsel yönleri çok güçlüdür ve yapbozlar bu anlamda etkin bir ödül görevi görebilmektedir.

Detaylar
Kaçıp Gitme & Kaybolma
15.11.2020
Kaçıp Gitme & Kaybolma

Kaçıp giden ve kaybolan otizmli çocuklar son zamanlarda medya haberlerine sıkça konu olmakta ve bu davranışların sebep olduğu olumsuz sonuçlar otizmli çocuğa sahip aileleri çaresizliğe sürüklemekte ve gelecekle ilgili olumsuz kaygılara neden olmaktadır.

Detaylar
Korona Virüs El Yıkama
15.11.2020
Korona Virüs El Yıkama

El yıkama, bir özbakım becerisidir ve paltosunu okuldaki dolabına asmaya, kaşık çatal kullanma veya gömleğini giymeye varan pek çok beceri, otizmli çocuğa diğer becerilerinden farklı bir biçimde öğretilmelidir.

Detaylar
SembolPekiştireçler / TokenSystems
15.11.2020
SembolPekiştireçler / TokenSystems

ABA uygulamalarında vazgeçilmez bir öneme sahip olan sembol pekiştireçler (çıkartma, onay işareti, gülen yüz, çay fişi, gazoz kapağı, demir para, vb.) genellikle yanlış uygulanır.

Detaylar

İLETİŞİM FORMU

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki
form aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

İsim Soyisim
Telefon
E-Posta Adresi
Mesajınız

İLETİŞİM

ADRES

Çamlıca Mh. İlke Sk. No:74
Tepebaşı / ESKİŞEHİR

TELEFON

0 (222) 243 0 243

GSM

0 (552) 743 0 243

BİZE ULAŞIN

Sosyal medya kanallarımızdan bize ulaşabilir,
yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Yapı Taşı Özel Eğitim Akademisi Whatsapp